Om oss

Sällskapet bildades den 8 april 1907 av f d elever i Skolan inför 100 års-minnet av Krafts död. Från början skulle Sällskapet stödja skolan genom att dela ut stipendier och premier till förtjänta elever. Det skulle även kunna ge ekonomiskt stöd till elever som efter Skolan ville studera vidare. Sällskapet lämnade också årliga bidrag till Skolan för att bekosta undervisningen i t ex franska och stenografi. Slutligen skulle Sällskapet samla de f d eleverna till sällskaplig samvaro.
Hand writing, old letter

Under många år fungerade Sällskapet även som en arbetsförmedling för de avgående eleverna. När Skolan upphörde hade Sällskapet möjlighet att behålla en del donerade medel och på avkastningen härav fortsätta att dela ut stipendier till såväl f d elever i Skolan, till medlemmar och till sökanden från t ex Handelsskolan och Universitetet. Denna stipendieutdelning är idag Sällskapets huvudsyfte, vid sidan av den sällskapliga samvaron. Sällskapet har idag cirka 265 medlemmar.