Bli medlem

Om du vill bli medlem i Kraftska Sällskapet vänligen betala 50 kr till Plusgiro 15 85 44-7.
Märk inbetalningen med namn, e-post och postadress. Om du varit elev vid Kraftska skolan anger du även inskrivningsår.