Mathias Petter Kraft

Mathias Petter Kraft  1753 – 1807 föddes i Gävle och var son till en snickare. Han erhöll sina första lärospån av sin fader.

Till Stockholm kom han i början på 1750-talet och tog plats, som lärling hos bl a J Öberg d ä. M P Kraft blev mäster 1778 och sin första cister byggde 1780 (nr. 12 1780). Samma år skriver han sig som instrumentmakare. Kraft kopierar troget Öbergs 8-koriga cister.
Carl Michael Bellman ägde en av Kraft sådan tillverkad cister.

Vad man med säkerhet kan påstå är att när Bellman framförde sina sånger och epistlar så spelade han på cister, ej på luta. Kraft byggde också en teorberad cistermodell där fyra basar låg utanför greppbrädan, som var fästade i en egen skruvlåda.

Steget mellan teorberad cister och svensk luta kan M P Krafts vän Johan Wilhelm Ankar (1759-1816) inspirerat honom till. J W Ankar var violinist i Hovkapellet och lutvirtuos och han skrev många arrangemang och tonsättningar för svensk luta.

M P Kraft utvecklade den svenska lutan i flera steg mellan åren 1780 och 1795. Därmed förvandlade han cistern från att ha varit ett folkligt instrument till ett instrument för kammarmusik.

Text från www.svenskalutan.se