Stipendium

Senast den 15 februari skall ansökan vara Sällskapet tillhanda. Den kan sändas in per post (adressen finns på blanketten) eller scannas och mailas in. Du kan även skicka in din ansökan digitalt. Den skall piggy-bank-970340_1920innehålla en redogörelse över vad man avser att göra med ett stipendium inklusive en kostnadsredovisning (max 2 st A 4 sidor). Intyg /antagningsbevis från läroanstalt/kurs skall bifogas.

Stipendier beviljas i första hand för studier inom näringslivets områden. Den sökande bör ha gått ut gymnasiet. Styrelsens beslut kan ej överklagas  ej heller behöver beslutet motiveras.

Sökande som är medlem placeras före andra sökande. Sökande med anknytning till före detta elev placeras före andra sökande. Vi ser gärna att den som beviljats stipendium blir medlem i Kraftska Sällskapet.

Stipendieblankett

För att läsa blanketten behöver du ha Adobe PDF reader installerad (om du inte har Adobe installerat kan du ladda hem detta gratisprogram här). När du fyller i stipendieblanketten godkänner du att vi lagrar personuppgifterna för att kunna hantera handläggningen av ansökan.

Stipendieblankett (Fyll i – skriv ut och skicka in)

Du kan även fylla i blanketten och skicka den helt digitalt

Stipendieblankett – digital